ÄMNE 1

Människor har haft tekniken runt omkring sig i alla tider. En vandring på stan eller en biltur
på landet kan berätta mycket om människors verksamhet långt tillbaka i tiden. Att som lärare
begränsa sig till klassrummet är därför konstigt och tråkigt.
FRÅGA: På vilket sätt skiljer sig barnens upplevelse av teknik, då man rör sig mellan klassrummet och övriga samhället (hemma/stan)? (intervjua och observera barn)
FRÅGA: Är barnens upplevelse av teknik i överensstämmelse med
a) Skolverkets perspektiv på teknik?
b) Lärarens upplevelse av teknik?
c) Ingenjörens upplevelse av teknik?
(intervjuer)

ÄMNE 2

Ett tekniskt föremål (t.ex. en yxa eller en järnvägsräls) kan användas för undervisning i olika
miljöer som t.ex. på ett museum eller i ett klassrum. Det blir förmodligen olika undervisning
beroende på miljön, vilket skapar olika möjligheter för barnens lärande. Troligt är därför att
eleverna kommer att skapa olika berättelser om samma föremål beroende på miljön där man undervisade.
FRÅGA: Vilken betydelse har sammanhanget för barnens förståelse av teknik? (intervjua och observera barn)

ÄMNE 3

Enligt mig (och kulturpedagoger) så finns en fantastisk resurs i vårt kulturarv för undervisning om
teknik. I ditt närområde (en lista med arbetslivsmuseer, en lista med industriellt kulturarv) finns en outtömlig skatt till nytta för pedagogisk innovation.
FRÅGA: Utgå ifrån en plats/gård/person för att skapa ett undervisningsmaterial/undervisningsidé.

a) Fundera hur ditt val av kulturarv hjälper eleverna att utveckla kunskap om teknik. (litteraturstudie)
b) Presentera materialet för ca 5 lärare och spela in deras reaktioner. Vilka reaktioner är vanligast och vilka möjligheter ser dessa lärare i din innovation? (intervjua tekniklärare)
c) Vad krävas för att flera skolor/lärare/elever skall samarbetar runt ett gemensamt kulturarv? (intervjua lärare)

ÄMNE 4

I skolan undervisar man mot olika mål och kunskap mäts med betygskriterier. Kunskap är därför mer eller mindre normativt medan elever och övriga samhället håller en mångfald av olika värderingar om teknik. Senaste tiden har fokus hamnat på ett ”hållbart samhälle”. Som lärare har du därför många möjligheter att skapa förutsättningar för spännande teknikundervisning.
FRÅGA: Utgå från en teknisk innovation (t.ex. Bilen). På vilket sätt kan elevers olika berättelser
användas som resurs för din undervisning? (intervjua och observera barn)

Ämne 5

I varje kommun finns en kommunnämnd (BUN/BUF) med ett skolintresse. I mycket är det en fråga om budget, men faktum är att i kommunen finns andra nämnder med intresse för väg och vatten, social omvårdnad eller kultur i allmänhet. Om det finns en speciellt avsatt person som har i ansvar att informera och utbilda samhällsmedborgare kan du många intressanta samverkansprojekt för ”din skola”. Undersök på vilket sätt kommunens resurser kan användas för din teknikundervisning. Ett exempel är vatten och avlopp och de tekniska system som de formar i backen.
FRÅGA: Utveckla ett undervisningsmaterial som beskriver hur detta system har utvecklats de senaste 100 åren. Presentera materialet för ca 5 lärare och spela in deras reaktioner. Vilka reaktioner är vanligast och vilka möjligheter ser dessa lärare i din innovation? (intervjua tekniklärare)

ÄMNE 6

Att barn i ett demokratisk land skall lära sig teknik i skolan har många år på nacken. Ambitionen i sådant land är att ALLA skall erbjudas möjligheter att utveckla teknisk allmänbildning. Senaste  tiden har tidningar och massmedia diskuterat (t.ex. Vetandets värld, P1 om ”Programmering på skolschemat”) ett nytt ämne i skolan där ALLA barn skall lära sig programmering.
FRÅGA: Hur kommer synen på teknik och skapande att förändras om programmering införs i skolan? (intervjua lärare som undervisar programmering)

ÄMNE 7

Vi lever i den digitala tidsåldern. Den värld vi kan uppleva med våra sinnen flätas intimt samman med den digitala världen. Vardagsföremål blir en del av den digitala väven genom sakernas internet (Internet of Things, IoT). Genom sociala medier kan individer från jordens alla hörn utbyta kunskap, diskutera och samarbeta. Helt nya former av samarbete kan skapas och stora mängder av information kan  skapa underlag för viktiga beslut i samhället.
FRÅGA: Vilka konsekvenser kommer den digitala tekniken att få för framtidens skola och barnen i de  lägre åldrarna? (intervjua entusiastiska lärare)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *