For visualization

Kanske ett bra uppslag för ”top-notch students”. För animationerna anv man D3.js. Det intressanta är att med D3.js så kan man bygga appar som lyfter fram datadrivna illustrationer (i realtid), vilket ligger snubblande nära det som snart kommer att påverka all undervisning – learning analytics. Ta en titt och fundera hur du kan anv dessa algoritmer i din undervisning: https://bost.ocks.org/mike/shuffle/

Här hittar du om D3.js – https://d3js.org/

30 olika verktyg (många baserat på 3D.js: iCharts, Modest Maps, Pizza Pie Charts, Raw, Leaflet, Chartkick, Ember Charts, Springy, Bonsai, Google Charts, Cube, Gantti, Envision.js, Gephi, HighChartjs, Axiis, Protovis, Dipity, Kartograph, Paper.js, Visualize Free)

Raw – http://raw.densitydesign.org/

For education

CSUnplugged – Computer SCience without a computer

edX – Introduction to Programming with Java

Spel – CodeSpells
”Craft any magical spell you can imagine using the most powerful tool there is: code. CodeSpells is currently an unguided, sandbox experience for the bravest wizards who want to help the developers steer the game’s development”

Miljö – Pencil code
manual och on-line coding

Verktyg:
LaTeX –  http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX

Skaffa en plats på Internet:
Registrera en domän – https://konto.registrera-doman.se

Skaffa ett webbhotell –

JAVA

Tomcat – Openshift (free) and A2hosting

IntelliJ IDEA

Java JDBC Tutorial – Part 1: Connect to MySQL database with Java  https://www.youtube.com/watch?v=2i4t-SL1VsU

 • Java SE Downloads and installations
  • Downloads
   http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
  • Installation
   http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
   http://docs.oracle.com/javase/7/docs/webnotes/install/windows/jdk-installation-windows.html#Check
 • Differences between jre, jdk och jvm
  http://www.javatpoint.com/difference-between-jdk-jre-and-jvm
  http://docs.oracle.com/javase/8/docs/ (nice picture)
 • MySQL DB install – dev.mysql.com/downloads -> Kräver Visual Studio Community 2013 (https://www.visualstudio.com/en-us/products/visual-studio-community-vs.aspx) och Python 3.4.
  INstallation and settings -> TCP/IP och Port Number:3306
  MySQL Root Password -> root
  MySQL Accounts -> Username: lennart – password: root
  Windows Service Name -> MySQL56
 • MySQL JDBC Driver – dev.mysql.com/downloads/connector/j/
 • JDBC tutorial
  http://en.wikipedia.org/wiki/Java_Database_Connectivity

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *