Uppsala universitet ska:

 • utveckla nya kunskapsområden genom gränsöverskridande samarbeten.
 • vara en integrerad utbildnings- och forskningsmiljö.
 • vara öppet gentemot det omgivande samhället.
 • bidra till att hållbara lösningar på samhällets utmaningar nås.
 • ha ett ledarskap och medarbetarskap som präglas av öppenhet, ansvar och förtroende.
 • ha ett etiskt förhållningssätt och verksamhet som präglas av lika villkor

Institutionen för teknikvetenskaperna

Institutionen bedriver en bred forskning för att leda utvecklingen av hållbar teknik, energiförsörjning och livsvetenskap. På hemsidan står att läsa: ”Vid institutionen bedriver vi bred forskning med det övergripande målet att lösa tekniska problem relaterade till hälso– och energifrågor för att möjliggöra en hållbar (vågkraft, vindkraft och solenergi) och bättre framtid. Särskilda styrkeområden är mikro– och nanoteknologi, materialvetenskap samt energisystem.”

På Institutionen för teknikvetenskaper finns följande avdelningar:

Elektricitetslära,
Fasta tillståndets elektronik,
Fasta tillståndets fysik,
Industriell teknik,
Mikrosystemteknik,
Nanoteknologi och funktionella material,
Signaler och system,
Tillämpad materialvetenskap och
Tillämpad mekanik.

Program

System i teknik och samhälle (Civilingenjör), 300 hp (5 år) – Utbildningsplan, Program 2015/16

TekNat och Samverkan (Sami V)

http://www.teknat.uu.se/samverkan/

Olika portaler

 • distans.edu.uu.se
 • internt.edu.uu.se
 • studentportalen.uu.se
 • mp.uu.se
 • admin.webb.uu.se – redigera distanssidor

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *