Intern sida på EDU

Blåsjön Nät – Ett litet nätbolag beläget i Jämtland. Bolaget ägs av Blåsjön Kraft som i sin tur ägs av till lika stora delar av Fortum och E.ON. Området elektrifierades i samband med utbyggnad av kraftproduktionen på 1950-talet, där Skandinaviska Elverk och Sydkraft var intressenter.

Statens Offentliga Utredningar (SOU 1922 – 1995) – En rikt material av digitaliserade utredningar som beskriver hur ett svenskt samhälle byggs upp i krigstid och efterkrigstid. Från detta material kan man skapa många pedagogiska perspektiv på ett nationellt såväl som lokalt samhälle i brytningstid.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *