Under de senaste åren har intresset för medborgarforskning (Citizen Science) vuxit. Både inom det svenska och internationella forskarsamfundet har möjligheterna att på olika sätt enrollera allmänheten i vetenskaplig forskning uppmärksammats och olika projekt har initierats. Även inom humaniora så har medborgarforskning rönt en ökad uppmärksamhet, även om naturvetenskapliga projekt dominerar inom både den svenska och internationella kontexten.

Spotteron är en intressant applikation

 

Christoper Kullenberg, GU, forskar om Citizen Science
http://www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xkulch

Welcome to citizensciencegames https://citizensciencegames.com/
The Xerces Society http://xerces.org/citizen-science/pollinator-citizen-science/
USA National Phenology Network https://www.usanpn.org/
Bumble Bee Watch http://www.bumblebeewatch.org/
The Crowd & The Cloud http://crowdandcloud.org/about-the-series

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *