Stockholmskällan i undervisningssamarbete med Wikimedia Sverige och Riksantikvarieämbetet

”Hur kan elever óch lärare tillsammans skapa en förståelse för delakultur, källkritik och kopplingen mellnan den fysiska och digitala platsen i ett samhälle i ständig förändring? Frågan kommer att besvaras genom innovationsprojektet ”Välkommen till min plats” där elever söker och delar kunskap om sitt närområde i nutid, dåtid och framtid. I april 2016 drar den första pilotklassen i gång.

Det är elever i årskurs fyra i Bagarmossens Brotorps skolor. Sedan lärdomar dragits ur pilotprojektet kommer man sedan att fortsätta utveckla projektet i ett samarbete med ytterligare tre klasser i låg- och mellanstadiet samt två gymnasieklasser”.

Finns även att läsa på ”Ny öppen lärresurs på nätet placerar elever på kartan

Projektet finansieras av Vinnova.

 

Museipedagogisk fortbildning VT 2017