Framtidens städer (3 delar) – del 1del 2 – del 3

Vad tycker ni om följande uppslag, som bygger på att man inspireras av kulturarv? I just detta fall (länken) ”kliver” eleverna in i en tavla för att uppleva dess samtid. Uppslag är ifrån: http://lillholmsbild.weebly.com/kliv-in-i-konsten.html. Om vi överför detta sätt att skapa pedagogiska situationer och funderar istället vad som händer om man låter eleverna möta en primär källa och en arkivpedagogik. Jag har skissat på följande två situationer. Finns säkert tusen andra sätt att närma arkivmaterial:

  • Här har ni en stadskarta fr mitten av 1800-talet. Det är vinter och Du skall handla mat. Vilken mat hittar du på torget? Vilka salutorg finns i staden? När på dygnet handlar du? Om du har pengar, hur mycket får Du för 1 daler silvermynt
  • Här har du en bouppteckning efter mamman, ett foto på hennes barn och make och ett foto på deras hem.

Uppgiften är att återskapa hemmet, eller att iscensätta en situation där man handlar på stortorget i Östersund, typ 1877. Eleverna får en uppgift vid arkivet (eller material fr en hemsida) för att sedan återskapa en situation/byggnad/plats med hjälp av digitala medier (typ plotagon.se eller minecraft).

 

Jag är nyfiken på hur långt bort i tiden det ligger då svensk skola återskapar historiska platser med digital teknik. För min del skulle det vara en intressant långsiktigt projekt – där vi arbetar med att söka vägar för att skapa förutsättningar att förena digital teknik, primära källor, historiska kartor och teknik (stadens framväxt under industrialismen). Ett exempel på vad jag menar finns här: http://journalofdigitalhumanities.org/3-1/pudding-lane-recreating-seventeenth-century-london/