Mycket informativ sida om Norrlnad – http://www.wikiwand.com/sv/Norrland

”Den stora tillgången på skog medförde att många vattensågar har lokaliserats till Norrland sedan 1570-talet, och järnbruk sedan 1600-talet. Sveriges industrialisering kan anses ha startat med sågverken i Mellannorrland,[4] där ångdrivna sågar började anläggas 1849. Detta, tillsammans med att malmbanan möjliggjorde ökad gruvdrift i malmfälten i Norra Norrland från 1887, resulterade i en betydande nettoinflyttning till Norrland. Den pågick till 1930-talet, och befolkningstillväxten varade till omkring 1960. Sedan tidigt 1900-tal är en ansenlig andel av Sveriges elproduktion, massaindustri, gruvbrytning och elintensiv tillverkningsindustri lokaliserad till Norrland,[5] resulterande i att samtliga Norrlandslän har högre varuproduktion per capita än riket (2011).[6]