Institutet för forntida teknik

(följande är en kopia på den information som finns på deras hemsida. Jag har valt att kopiera detta då sidan lever på gränsen till förfall)

 Aktuella uppsatser

 

 

 


Experiment på Eketorp 2007.

 


Projektarbeten vid kursen Människa-Natur-Teknik vid Bäckedals folkhögskola, våren 2003.

 


Projektarbeten vid kursen Människa-Natur-Teknik vid Bäckedals folkhögskola, våren 2002.
 • Isläggar av Malin Broström, David Ekblad, Jennie Hallquist, Yuri Alexandrov. Om rekonstruktioner av vikingatida ’skridskor’ – isläggar. Reconstructions of ’skates’ from the Viking Age. 

 •  Vikingatida   hänglås av Ante Backlund, Tobias Karlsson och Johan Holst. Tillverkning av vikingatida hänglås. Manufacturing of padlocks from Viking Age.
 • Silverlödning av Johan Davidsson & Rikard Zetterquist. Många experiment med tidiga lödtekniker. Early soldering techniques – many experiments.

 • Rapport från ryska arkeologiska undersökningar i Staraja Ladoga

 

 • Annie in Wonderland by Tomas Johansson. A science fiction about how people will experience archaeology and history in year 2023.


 • Ovala eldslagningsstenar – vad har de använts till? av Jannika Grimbe- CD-uppsats i arkeologi, 66 sid, många bilder. (Pdf-fil för Acrobat Reader – 624 kb, som det tar en stund att ladda hem!) Experimental analysis of strike-a-lights, oval stones, common in Scandinavia.


 • 300 fornbyar i Europa av Tomas Johansson. Antalet fornbyar i Europa har ökat kraftigt de senaste åren. 300 reconstructed archaeological open air museums in Europe. 

 


 

 • Paradigmskifte. Tankar kring nya sätt att se på historiaoch arkeologi. Tomas Johansson. English version: Change of paradigm – about ancient villages, ancient technology and traditional culture historical museums. Tomas Johansson. 

 


 • Vikingamöte i Eura, våren år 2000 hölls ett vikingamöte i Finland med ett 70-tal deltagare från Finland, Sverige och Estland. I Eura finns rekonstruktioner, utställningar, berömda vikingatida dräkter och nära 1300 gravar från vikingatiden.


 

 • Spindle in Karelia, about customs and superstions in Russian Karelia. The Karelian ethnologist Svetlana Zhulnickova gave this lecture 1999 when she was studying traditional techniques in Sweden.

 


 

 • Mat från förr, en studie i metoder, recept och skärvstenens egenskaper av Jan Dufva. Ca 80 sid. PDF-fil (zippad). 1,1 Mb, (Acrobat Reader behövs). 

 


 

 


 

 


 

 • Sibirisk bärplockare. Beskrivning av hur man bygger en sibirisk bärplockare av näver som fungerar effektivare än våra moderna motsvarigheter.

 


 

 •  Järnframställning.   Digital version av tidskriften FORNTIDA TEKNIK 1/91. Framstående experter beskriver detta fascinerande teknikområde. Ca 60 sidor. Zippad doc-fil. 240 kB.

 


 

 • Experimentell arkeologi. Digital version av tidskriften FORNTIDA TEKNIK 15/87. Välkända arkeologer skriver om den experimentella arkeologin och dess möjligheter. Ca 60 sidor. Zippad doc-fil. 150 kB.

 


 

 • Forntida Mat. Digital version av tidskriften FORNTIDA TEKNIK 2/89 1/90. Forntida matrecept, att äta som en stenåldersjägare, hälsotips för stenåldersjägare! Ca 45 sid. Zippad doc-fil. 70 kB.

 


 

 • Forntida Teknik. Bok av Tomas Johansson, 176 s. Utgiven av ICA-förlaget 1993. Ur innehållet: tillverka stenredskap av flinta och andra material, brons och bronsgjutning, järnframställning i blästerugn, göra eld med pinnar och eldstål, vi byggde en vikingabåt. Ej tillgänglig digitalt, men finns på bibliotek. ISBN 91-534-1494-2.

 


 

 • Vi byggde en fångstgrop. Om anläggande av en fångstgrop för älg. Från FORNTIDA TEKNIK 9/83. Författare: Tomas Johansson. Zippad doc-fil. 230 kB. Ca 10 sid.

 


 

 • Matmängder under stenålder och vikingatid. Beräkningar av näringsinnehåll i traditionell mat. Länk vidare till uppsats på ca 40 sidor som är en detaljerad studie av matsituationen på en tänkt vikingagård i Härjedalen. (Även som pdf-fil HÄR!)<

 


 

 • Kolning. Hur kol kan framställas med några olika traditionella tekniker – resmila, skorstensmila, liggmila, samt kolning i grop.
  Författare: K-G Lindblad.

 


 

 • Gropanläggningar med uppvärmd sten.  Konstruktioner och funktioner hos skärvstensgropar i Mellannorrlands inland under förhistorisk och historisk tid.
  Författare: Erik Norberg. C-uppsats i arkeologi. Umeå universitet 1996. Zippad doc-fil. 65kB.

 


 

 • Saivaara II. Studie av kvartsmaterial från norrbottnisk boplats, ca 3 400  – 3 200 f.Kr. Författare: Erik Norberg. D-uppsats vid Umeå universitet, vt 1977. Ca 50 s. (Zippad doc-fil)

 


 

 • Skifferknivar i praktiken Tillverkning och test av olika typer av skifferknivar som användes i södra Norrland för 5000-3500 år sedan.
  Författare: Åsa Wilhelmsson. Utdrag ur en CD-uppsats i arkeologi. Umeå universitet 1996.

 


 

 • Varför hittar man skidor i myrar? Nära tvåhundra fynd av av forntida skidor har gjorts i Skandinavien. Det rör sig om myrfynd och skidorna har bevarats under årtusenden. Kanske hamnade skidorna i myrarna av rent praktiska skäl!
  Författare: Yngve Ryd. Ur Forntida Teknik 2/94. 12 kB.
  Zippad doc-fil.

 


 

 • The Nentsy Knots En kort beskrivning av två knopar som används av nentserna, ett sibiriskt folk.
  Författare: Rolf Kvicklund. Ur tidskriften Knotting Matters No. 53, 1996.

 


 

 • Rapport från evenkiskt besök. Den 14-25 mars 1997 gästades Bäckedals folkhögskola av tre evenker från den sibiriska tundran. De fungerade som lärare i sina traditionella tekniker under en vecka på MNT-kursen. Anteckningar som gjordes under detta unika besök har sammanställts i ett kompendium.

 


 

 • Metallgjutning med forntida metoder. Här beskrivs tekniken slunggjutning med förlorad form, enligt den ryske arkeologen och metallurgen Rafael Minasyan.
  Författare: K-G Lindblad. Ur Svenska Konstsmidesföreningens nyhetsblad ”Nytt om smide och smeder”, april-1997.

 


 

 • Projektarbeten från MNT-kursen 1982-96 Här presenteras ett urval av de experiment och erfarenheter som eleverna på kursen Människa-Natur-Teknik vid Bäckedals folkhögskola har gjort genom åren. Hundratals sidor!

 


Startsida

Institutet för Forntida Teknik 2009-01-04

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *