RUC i Karlstad

Forum för samverkan i Uppsala län – FoSam

Möten med mindmapping som verktyg – MindMeister

Samverka med näringslivet för att undervisa programmering: Ex fr Karlshamn

 

Seth Godin: The tribes we lead

  • They challenge the statues quoe
  • Build a culture – connect people with one another – they wanna be missied (Beeing a leader gives you carisma)
  • They commit to the task

 

Frågeställning:
Hur påverkar den nya tekniken organisationen, arbetssättet och barnens lärande i förskolan?
Bakgrund: I dagens samhälle finns all anledning att omdefiniera skolans och lärarens roller. Mycket av ämneskunskapen finns i form av filmer och kurser för allmänheten. Kunskapen är öppen och tillgänglig för vem som helst med rätt intresse. Utifrån ett demokratiskt perspektiv söker man därför nya vägar att omforma undervisningen med det som IT erbjuder. Det finns en IT-historia i skolan sedan 80-talet där dator- och mjukvaruindustrin haft stort påverkan på vilka investeringar i undervisningen som är av värde för en bättre undervisning. Tyvärr, har många av dessa investeringar inte fått den effekt man önskat. En orsak bakom dessa nederlag finner man i lärares avsaknad av IT-kompetens. Ett sätt att underlätta för skolor är att lyfta lärarens professionalitet och förmåga att utveckla ny ämnesdidaktisk kunskap tillsammans med barnen.
Forskarporträtt: Lennart Rolandsson, lektor i didaktik med inriktning mot teknik, har arbetat med ett lärarnätverk sedan 2009 (Swedish Informatics Teacher’s Network, SITSNET, 250 st). För närvarande planeras det 12:e seminariet tillsammans med utbildningsföretaget Academedia. Tidigare seminarier har erbjudits i samverkan med gymnasieskolor, universitet (Linköping, Uppsala, Stockholm och KTH) och mjukvaruindustri. Med seminarier som mötesplats har Lennart identifierat ett ämnesdidaktisk behov inom IT för att undervisningen skall bli intressant för en bredare målgrupp (Programmed or Not: A study about programming teachers’ beliefs and intentions in relation to curriculum). För närvarande handleder Lennart studenter som undersöker lärares attityder, lärares behov av digital kompetens och samspelet mellan lärare-elev-dator. Olika projekt som problematiserar införandet av ny utbildningsteknologi i skolan. Med dessa projekt finns stora möjligheter att lyfta intressanta aspekter av IT i förskolan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *