STINT , Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT, inrättades efter beslut av regering och riksdag 1994 med ändamålet att främja internationalisering av svensk högre utbildning och forskning.

Stipendier att söka

 • Vattenfalls kulturarvskommitté – Marie Nissers stipendium
 • Vetenskapsrådet – http://www.vr.se
 • Regering och Skolverket
 • Riksbankens jubileumsfons – http://www.rj.se/
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor – http://www.mucf.se/
  • Strategiskt partnerskap – http://www.mucf.se/strategiska-samarbetsprojekt
 • Andra skolor:

Chelha (30 nov) – http://chelha.se/ansokan/
SPP (30 sep) – https://www.spp.se/hallbarhet/klart-du-kan/
Åhlén (15 sep) – stiftelsen - http://www.ahlen-stiftelsen.se/regler.html
Alexandra och Bertil Gyllings stiftelse (30 sep) – http://www.alexandraochbertilgyllingsstiftelse.se/Ans%C3%B6kan
Kronprinsessparets stiftelse (31 aug) – http://www.kronprinsessparetsstiftelse.se/ansokan.html

Projektbidrag för forskning inom kultur- och kulturarvsområdet

deadline 15 mars 2016 (kl. 14.00).
Rektors resebidrag från Wallenbergstiftelsen – Två ansökningsperioder – deadline 15 april för vårterminen respektive 15 oktober för höstterminen.
Länk:(program)     https://mp.uu.se/c/perm/link?p=19728697
Kontakt:(program)     AnnaKarin Engström, AnnaKarin.Engstrom@uadm.uu.se, 018-471 1970

Kungl. Vitterhetsakademien – Resebidrag för disputerade forskare
För att stimulera internationella kontakter utlyser Vitterhetsakademien två gånger per år resestipendier för disputerade forskare inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakultetsområdena. Upp till 25 000 kronor kan sökas för ändamålet. Ansökan per den 5 februari eller den 2 september 2016.

Rubrik:     Forskning, undervisning & utbildning, barns & ungdomars utveckling
Finansiär:     Familjen Erling-Perssons Stiftelse

Beskrivning:     Stiftelsens stödjer projekt inom:

 • Vetenskaplig forskning,
 • undervisning och utbildning,
 • barns och ungdomars utveckling.Anslag ges främst till forsknings- eller utbildningsprojekt inom medicin och vård samt inom intresseområden som ligger nära eller omfattar ämnet entreprenörskap. Tillämpningsinriktad forskning prioriteras. Anslag kan utgå till klart identifierbara ändamål med inriktning på utsatta barns situation. Stiftelsen stödjer inte ren grundforskning. Stiftelsen ser helst att projekten har en tvärvetenskaplig karaktär. Vi tar emot ansökningar från hela Sverige. Det finns inga bestämda gränser för belopp eller tidslängd på projekt. Beslut tas utifrån projektets ekonomiska plan.  Ansökningar ska vara stiftelsen tillhanda 28 april för att behandlas på junimötet och 28 oktober för att behandlas på decembermötet. Så snart ansökan har beretts och styrelsen fattat ett beslut om eventuellt stöd meddelas den sökande skriftligt.

 
Beviljat bidfrag till Kodstart (Kodcentrum.se)
VINNOVA – http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/Effekta/2013-01779/Kodstart/
Informator (Emil Robertsson)
Microsoft (Joke Palmkvist)
Spotify (Martin Lorentzon)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *