den svenska skolmyndigheten har arbetat sedan 1980-talet med att implementera teknik som eget skolämne. Problemen har varit många och ämnet har bitvis missförståtts av lärare. Nedan följer en uppdelning som kan vara av värde för att diskutera på vilket sätt teknik bör undervisas i ett samhälle som omvandlas i snabb takt. Nyligen har Skolverket fått i uppdrag av regeringen att undersöka hur man kan skapa

”Förändringar i läroplaner och kursplaner för att förstärka och tydliggöra programmering som ett inslag i undervisningen

Varför?
”grundläggande kunskaper för att kunna hantera sin digitala vardag och sina digitala verktyg, träna logiskt tänkande samt tidigt väcka både pojkars och inte minst flickors intresse och lust för tekniska frågor för att med tiden få fler att söka sig till tekniska utbildningar”

 

Teknik

Informationsteknik

Internet

Internet of Things

Internet of Eveything

  • Upverter
  • xx

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *