Vikten av ämnesdidaktiska kunskaper (Skolverket)

Kursutbud av högskolor och universitet (en lista sammanställd av Cetis)

Att närma sig ett museum

Förändra skolan och synen på lärande

Vad skulle hända om man erbjuder lärarstudenter och/eller elever en möjlighet att själva bestämma på vilket sätt de arbetar med en specifik roll i klassrummet. I den typen av utbildning skapar läraren en fördefinierad uppsättning med olika roller (och ansvar vilket kopplar till olika betygssteg) som sedan kan anpassas utifrån elevernas/studenternas behov och vilja att undersöka rollens begränsningar. Det geniala i denna form av utbildning är att lärandet bygger på elevens/studentens agens, vilket friställer läraren att handleda och utmana dem som så önskar.

The idea of tinkering

Makey Makey

Tinkering described by a course at Cousera: Tinkering Fundamentals: A Constructionist Approach to STEM Learning, by Mike Petrich, Karen Wilkinson, Luigi Anzivino.

Other resources

  • MAKE Magazine: http://makezine.com
  • Leah Buechley’s web site: http://leahbuechley.org
  • Invent to Learn by Sylvia Martinez and Gary Stager: http://www.inventtolearn.com
  • The Tinkering Studio website and blog: http://tinkering.exploratorium.edu

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *