[Se Cetis samlingssida för mera information]

BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA (Fristående kurs)
Teknik och naturvetenskap i förskolebarnets vardag, 15 hp.
Kursen har utvecklats i samarbete mellan Science Centret Kreativum och Blekinge Tekniska Högskola.

GÖTEBORG
Naturorientering och teknik för lärare åk F-3, 15 hp.
Förutom kurser på avancerad nivå och för fortbildning, arbetar man med utveckling av lärares ämnesdidaktiska kompetens inom naturvetenskap och teknik.Ett centralt område är formativ och summativ bedömning inom naturorienterande ämnena och teknik.

STOCKHOLM
Naturvetenskap och teknik för grundlärare, F-3, I, 15 hp, kurskod UM3102 (obligatorisk)
Naturvetenskap och teknik för 4-6, 30 hp, kurskod UM3101 (valbar)
Naturvetenskap och teknik för grundlärare F-3 II, 15 hp, UM3103 (valbar)

Naturvetenskap och teknik i förskolan I + II, kurspaket, 7.5 hp (3.5 hp, BUV , 4 hp, MND)
Förväntade studieresultat. Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten:

  • kunna redogöra för de i kursen ingående ämneskunskaperna inom hållbar utveckling och teknik i vardagen,
  • kunna analysera de fenomen och den teknik barnen undersöker med stöd av i kursen behandlade ämneskunskaper och arbetssätt.

HÖGSKOLAN DALARNA
HÖGSKOLAN i Gävle
HÖGSKOLAN i JÖNKÖPING
HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD
KARLSTAD UNIVERSITET
KTH
LINKÖPING UNIVERSITET
MALMÖ HÖGSKOLA
MITTUNIVERSITETET
MÄLARDALENS HÖGSKOLA
UMEÅ UNIVERSITET

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *