Kursplan för Teknik och Naturvetenskap i förskolan, 7.5 hp  (Kurskod  4PE038)

… for teacher students to learn the nature, aims and pedagogical means of early childhood technology education (ECE)

Pedagogisk metod (Pedagogical means) för att lära sig teknik.

  • Teknikens identitet
  • Barns föreställningar
  • Teknik utomhus
  • Konstruktioner
  • Tekniska system
  • Design
  • Hållbar utveckling
  • Historiskt perspektiv
  • Musiska och estetiska uttryckssätt

Studieplan för Förskollärarprogrammet

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *