Senaste tidsperioden (10 åren, sedan Facebook och Twitter introducerades) har sociala medier visat tydligt hur våra vanor förändras med teknik. Det är därför inte förvånande om framtidens teknik erbjuder andra möjligheter som vi aldrig kunnat föreställa oss. För skolans del handlar det om nya läroplaner och lärares fortbildning. I senaste förändringen framställs digital kompetens i skolan som något aktuellt för medborgare. Argumentet är ”alla skall ha rätt att förstå och bruka den nya tekniken”. Frågan är ”Kan skolan/lärare erbjuda den typen av teknikundervisning där ALLA kan bli kritiska användare och påverka samhällsutvecklingen?

Regeringen säger att det är en fråga för lärarutbildningen att arbeta fram och förändra sina kurser, så att lärare får en anpassad förståelse för hur tekniken påverkar oss vilka kunskaper man behöver för att bli mera medveten.

Regeringen.se – Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti

Skolans digitalisering, fr omvärldsbloggen:

Programmering på schemat

Skolverket erbjuder

”Programmering i matematik och teknik i grundskolan”

Lär dig mer om förändringarna i styrdokumenten, delta i spännande workshops om programmering och ta del av nya moduler i programmering. Välkommen på konferens!

https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/konferenser/programmering-i-matematik-och-teknik-i-grundskolan-1.261379

Kommer ämnet programmering erhålla ett semantiskt innehåll

Språket som klassfråga, Theodor Kallifatides

”… som Wittgentstein påpekar, ett språk kan inte vara privat. Det är bara schizofrena som har eget språk och det är därför vi inte kan prata med dem. Ett språk som är privat fungerar inte. När orden får en fluktuerande betydelse, eroderar sakta men säkert den semantiska strukturen av ett språk.”

Olof Andersson och Maria Skoglöf, undervisningsråd berättar om digital kompetens och programmering

Lärares fortbildning viktig del av regeringens digitala skolplan

Skolverket: Programmering inget eget ämne

Lärare tar sig an uppgiften, med liknande erfarenheter från andra ämnen, pedagogiska kunskaper från lärarutbildningen, andra lärares erfarenheter (på nätet) eller elevers lust att lära och skapa. Forskningen identifierar faktorer av betydelse för hur ämnet implementeras i skolan. Speciellt studeras lärarens föreställningar/avsikter och kursplaneutvecklarens arbete.

Det finns en likformighet (liknande ”att följa John”), vilket är allvarligt inom all typ av undervisning. På grundskolan tenderar många att använda Scratch och på gymnasienivå är det många som använder industrispråk, som t.ex. Java eller C++. En drivande fråga i detta forskningsarbete har varit att söka orsakerna till denna likformighet och avsaknad av alternativa metoder. Kort sagt kan man fundera på om avsaknaden av en levande diskussion till nytta för metod och innehåll, ligger i ämnet själv eller lärares brist på fortbildning eller om det är ett annat fenomen högre upp i skolsystemet.

Politikerna och myndigheter om programmering i skolan:

Kvinnor som utvecklat olika programmeringsspråk (9 programming languages and the women who created them)

Faktorer vid val av programmeringspråk i skolan”, Karl Olof Andersson

Vad är en algoritm? Ta en titt på hur David Malan at Harvard University arbetar för att förklara begreppet

Didaktik der Informatik (Germany)

 

Regeringen utreder programmering på schemat
”Programmering kan komma att få en större roll i den svenska skolan. Frågan är under beredning på regeringskansliet, kan Skolvärlden avslöja”

Programmeringskurser för alla en historisk parentes

GROWING THE NEXT GENERATION OF DATA SCIENTISTS

Programmering – kan det vara något för grundskolan, IVA nr 4 2015

Programmering i alla olika skolåldrar

Serier och sagor ska göra barnen till programmerare

Programmering i svenskämnet, Karin Nygårds

Alla kan koda – Kjellkoden

IKT sidan (en blogg)

Programmera mera – lektionstips (10 avsnitt) och lärarhandledning, Karin Nygårds

”Förståelse för hur den digitala världen är uppbyggd blir allt viktigare i dagens samhälle. I nya serien Programmera mera får 9-åringar olika utmaningar som ger övning i tankesättet bakom programmering; att programmera en robot, hitta buggen i koden eller att känna igen mönster. Syftet är att väcka nyfikenhet, kreativitet, samarbetslust och förmåga att omsätta idéer till handling. Programmen är utformade så att barn och pedagoger, föräldrar eller andra vuxna kan lära tillsammans utan krav på förkunskaper. Idén bygger på att utmana sina kunskaper, att samarbeta och att våga prova.

Programmera mera
Programmera mera teckenspråk
Lärarhandledning

2017 NMC Technology Outlook > Nordic Schools  http://nordic.wiki.nmc.org/

Micro:bit i skolan – vägar och hinder

Let’s talk about CS! – Instructional Language Use in CS/IT/Informatics classes

Scratch resources

Varför skolan skall lära ut programmering
frilandsreporter Lotta Nylander undersöker
Rubrik: Programmering på skolschemat

  • Professor Peter Parnes (i distribuerade system, LTH) om datalogiskt tänkande i alla ämnen. Maker-rörelsen.
  • Linda Mannila (forskare i datavetenskapens didaktik, ÅA), programmering som en del av matematiken och slöjd. dessutom som en allmän del i skolan. I slöjd är det en kreativ del av ämnet.Företagsamheten kommer starkt i Finland. Med kunskaper i programmering kan man skapa egna förutsättningar. Det är inte programmering i sg som är viktigt, det är tänkandet bakom programmering som är viktigt. Det är målen.
  • Karin Nygårds (Lärare vid Sjöstadskolan), robotbyggande: ”Vi inte riktigt vet var vi ska …” Vad kommer barnen att arbeta med då de är vuxna?

PISA-generalen Peter Schlizer(?).
De skolsystem som har få ämnen i läroplanen är de som lyckas bäst vid PISA-mätningar.

Avslutande fråga: Skall Sverige göra en internationell satsning?
Plugga programmering viktigt för demokratin – forskning.se
”Det är avgörande för demokratin att redan i grundskolan lära ut programmering. Utan förståelse för vad som får internet, telefonerna och banktjänsterna att fungera saknas möjlighet att påverka samhället. Det är både forskare och lärare övertygade om.”

PATWIC – http://patwic.com/
”Patwic vill ge alla chansen att lära sig koda. Vi ser oss som folkbildare och vi är helt övertygade om att alla människor utvecklas av att lära sig programmering och informationsmodellering”

ARTICLES

Ny Teknik – Programmering på schemat: ”Ett hafsverk”

Curly Bracket: Den gömda koden

Linda Liukas i Finland about littele Ruby (Telegraph UK, Youtube, Campus Seminar Stockholm 2015 21/10 2:20 – 2:38)

All can code

Lärarhack! Lärarhandledning i programmering för årskurs 1–6 med verktyget Scratch

Hour of Code Suggestions by Grade Level

Programming 3D games

Rekommenderade verktyg för programmering, matematik och skapande i skolan

An online Java course for kids, taught via Minecraft

Women Who Choose Computer Science— What Really Matters

 

Fr Miljöpartiet‏s twitterkanal den 9 mars

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/starkt-digital-kompetens-i-laroplaner-och-kursplaner/ … Här finns mer info om vad som presenterades på pressträffen om ökad digitalisering i skolan

4. Skolan ska arbeta med digitala verktyg, texter och medier.

3. Elever ska kunna lösa problem & omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt m användning av digital teknik

2. Stärka elevernas källkritiska förmåga

1. Programmering införs som tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, ffa i teknik och matematik

Idag har reg beslutat om förtydliganden och förstärkningar i styrdok, bla läroplaner för ökad digital kompetens i skolan

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/presstraff-om-digital-kompetens-i-skolan/ … Idag håller regeringen med bla Gustav Fridolin och Peter Eriksson pressträff m fokus på ökad digitalisering i skolan

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *