I mötet mellan didaktik och själva ämnet utvecklas en ämnesdidaktisk kunskap.  Intressant nog inom programmering, så möter man ibland en föreställning i klassrummet där elever förväntas lära genom att på egen hand lära. Precis som om koden kan i sig själv undervisa och lära eleverna att programmera. Jag tycker mig se en parallell till dåtidens materialism (Se ”Den materialistiska filosofins ursprung”). Det skulle därför vara av intresse att undersöka på vilka grunder man arbetar runt pedagogiska frågor och digital kompetens, där man arbetat med föreställningar som grundar sig på tex. 1 till 1 och problembaserat lärande (utan lärare och med datorer, sk programmerad undervisning) eller varför inte de förväntningar som man hittar runt MOOC osv

 

Se även ”Materialistisk dialektik”, Ralf Wadenström (1991)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *