Please don’t learn to code

okt 18, 2016
”Don’t get me wrong; I do believe that engineering and programming are important skills. But only in the right context, and only for the type of person willing to put in the necessary blood, s...

Medborgarforskning

okt 12, 2016
Under de senaste åren har intresset för medborgarforskning (Citizen Science) vuxit. Både inom det svenska och internationella forskarsamfundet har möjligheterna att på olika sätt enrollera allm...