Power to the people

Dec 30, 2015
Många filmer som beskriver elektrifieringen av Sverige. En annan film fr Afrika ger perspektiv på teknisk utveckling. Vid första anblicken kan tyckas att ingen av dessa filmer har några digitala f...