Professionalitet bland lärare

maj 31, 2015
lyssnade på ett intressant radioprogram på P1 – lärares professionalisering. Proffessor i Ide och lärdomshistoria Ola Fransson, Malmö Högskola säger att lärarnas status inte höjs genom ...

Programmering i Teknikämnet

maj 27, 2015
Då har Skolverket officiellt annonserat hur de tänker sig att programmering skall ingå som en del av den nationella satsningen med NT-utvecklare i grundskolan och gymnasium. Ett steg som inte går ...