Publications

Lennart Rolandsson

en sida för att samla mig ;-)

Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus

Thesis

Doktorsavhandling (2015), sammanläggning

Programmed or Not: A study about programming teachers’ beliefs and intentions in relation to curriculum . Mera finns här

 

En sammanfattning finns att läsa på Campi nyhetsbrev, april 2015

 

Licentiatavhandling (2012): Changing Computer Programming Education; The Dinosaur that Survived in School : An explorative study of educational issues based on teachers' beliefs and curriculum development in secondary school . Mera finns här!

 

En sammanfattning finns att läsa i Forskning om undervisning och lärande nr 7 (Dec 2011)

 

 

Peer-reviewed articles

Rolandsson, L., Skogh, I.-B., and Männikkö Barbutiu, S. (2016). Bridging a gap: in search of an analytical tool capturing teachers’ perceptions of their own teaching. International Journal of Technology and Design Education, 1, 1-14. Doi: 10.1007/s10798-016-9353-4. Se Springer Link

 

Rolandsson, L. and Skogh, I.-B. (2014). Programming in school: Look back to move forward. ACM Transactions in Computing Education 14, 2, Article 12.

 

Rolandsson, L. (2011). Teachers' Beliefs about Learning Programming. In Technology Teachers as Researchers-Philosophical and empirical technology education studies in the Swedish TUPP research school. Inga-Britt Skogh and Marc de Vries (Eds). Sense Publishers: Rotterdam.

 

Supervision (Examensarbete, C-uppsats)

David Lundholm och Karl Ljunggren. vt2013. Demokrati i den svenska gymnasiereformens utvecklingsprocess - En djupstudie om utvecklingen av ämnesplanen för programmering.

 

Jesper Orb och Jessica Depta. vt2015. Att undervisa för framtiden - Gymnasielärares tolkningar av kursplanerna i ämnet Programmering.