Research

Lennart Rolandsson

en sida för att samla mig ;-)

Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus

Forskning

Arbetar i ett forskningsprojekt T-PIPE där vi undersöker på vilket sätt praktisk- och teoretisk kunskap samverkar för lärande av begrepp inom datavetenskapen. I projektet finns tre medlemmar fr Uppsala universitet (UpCERG) och två medlemmar fr KTH. Projektet visar på betydelsen av variation hos läraren och/eller laborationsmaterialet, för att studenter skall lättare förstå laborationens mål och syfte.