Hem

Lennart Rolandsson

en sida för att samla mig ;-)

Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus

Politikers ambitioner och lärares intentioner stämmer inte alltid överens i ämnen som är viktiga för vår vardag och samhället. En problematik som är högaktuell inom skolans relation till informationsteknologi (IT) och teknik i allmänhet.

 

En skillnad mellan ambitioner och intentioner som skapar intressanta fotrskningsfrågor. Gärna utifrån ett historiskt perspektiv såväl som ett nutidsperspektiv.

 

För dig som vill läsa mera finns tre olika sammanfattning på

1) KTH:s nyhetsbrev (Campi, april 2015).

2) Skolverkets hemsida (Programmeringsundervisning behöver didaktisk diskussion)

3) Skolportens hemsida (Programmering – ett ämne för de redan insatta)

 

Doktorsavhandlingen (Programmed or Not : A study about programming teachers’ beliefs and intentions in relation to curriculum) finns att ladda ned från DiVA

 

 

Biografi

Med en lång erfarenhet av undervisning inom olika ämnen som t.ex. Matematik, Fysik, Programmering, på gymnasienivå och kvalificerad yrkesutbildning, så intresserar sig Lennart för olika sätt att se på utbildning.

 

Är engagerad i Bebras - en tävling med fokus på problemlösning - som utspelar sig i november varje år, med syftet att skapa intresse för datavetenskap och informationsteknik. Tävlingen kräver inga speciella förkunskaper i datavetenskap eller speciell mjukvara.

 

Lennart ansvarar också för kontakten med lärare inom nätverket, Swedish Informatics Teachers' Network (SITSNET) - www.sitsnet.se

 

Är involverad i samrabetsprojekt mellan fem länder (Norden/Baltikum) för att beforska bra undervisning inom ämnesområdet programmering och "computational thinking" (en del av ämnesområdet "computing"), Nordplus Network on Innovative Computing Education (NordNICE)

 

 

Disputerade i april 2015.

Varför?

Om programmering skall erbjudas till alla elever (som man har gjort i UK och Finland kommer att göra), bör man lära av tidigare erfarenheter. Speciellt intressant är huruvida lärare kan eller skall undervisa om tänkandet bakom Informationsteknologi

Programmering i skolan